Chuyên cung ?ng da bò nguyên t?m giá s? v?* l? - da th??*t 100% ITALIA, ÚC, BRAZIL, NEW ZEALAND VÀ ?ÔNG NAM Á.

B?n ?ang c?n mua da bò th??*t l?*m gi?*y dép, túi xách, b?c sofa, l?*m v?* da hay mua da l?*m ?? handmade ? Chúng tôi cung ?ng s? da bò nguyên t?m v?i giá r?.
Hi?n nay, chúng tôi ?ang có da bò nguyên t?m s? l??ng nhi?u. Thay vì b?n tìm theo bia / pia (square feet), chúng tôi ?ang cung ?ng da bò nguyên t?m (m?i t?m t? 10 >50 pia) v?i giá t?*nh theo kg.
Nhi?m v?

Mang ??n quý khách h?*ng s?n ph?m ch?t l??ng cao, giá c? h?p lý v?* uy t?*n t? nh?* cung c?p da thu?c, h?*ng ??u t?i Ý – Italia, Úc, Brazil v?* New Zealand,?ông Nam Á….
??a ch? liên h? :

Công ty VIPTINO

??a ch?: 88/88 Nguyê?n V?n Quy?, Q7, HCM.

Email: info@viptino.com

?i?n tho?i: 08.8801.0606 - 0905364441 ( ms. ngân )

Website: viptino.com